SEL Zorgregio Aalst

WAT IS EEN SEL

WAT IS EEN SAMENWERKINGSINITIATIEF EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG?

De afkorting staat voor Samenwerkinginitiatief EersteLijnsgezondheidzorg.
Aan de basis van de samenwerkinginitiatieven liggen het Decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg.

Concreet is de SEL een samenwerkingsverband, op niveau van de regionale stad, tussen verschillende zorgaanbieders en uit die regio.

 • huisartsen
 • diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • verpleegkundigen en vroedvrouwen
 • lokale dienstencentra
 • OCMW‘s
 • woonzorgcentra
 • centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen;
 • andere partners (kinesitherapeuten, apothekers, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers,…)

Binnen dit verband werken de partners aan een optimale zorgverlening aan de gebruiker. De SEL‘s nemen initiatieven die het zorgaanbod afstemmen op de noden van de bevolking en de individuele gebruiker.
Enkele belangrijke opdrachten zijn:

 • overzicht maken zorgaanbieders
 • bekendmaking van dit overzicht
 • transmurale samenwerkingsovereenkomsten (met ziekenhuizen, rusthuizen,…)
 • multidisciplinaire zorgtrajecten (ondersteunen)
 • elektronisch zorgplan (ondersteunen en promoten)
 • multidisciplinaire vormingen
 • procedures evaluatie zelfzorgvermogen en zorgplan
 • adviezen formuleren tav de vlaamse overheid
 • multidisciplinair overleg: zorgplan bewaken, ondersteunen, doorverwijzen en zelf organiseren
 • adviseren lokale besturen: opmaak lokaal sociaal beleidplan

Geïntegreerde dienst thuiszorg.

 • de SEL wordt erkend als GDT (Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging).