Thuiszorgdossier

Het thuiszorgdossier is een communicatiemiddel voor iedereen die betrokken is bij de thuiszorg. Het thuiszorgdossier bevat een afsprakenregeling en streeft naar een aangepaste zorgverlening om de zelfredzaamheid van de cliënt/patiënt en het ondersteunen van de thuisverzorgers maximaal te bevorderen.

Bij ieder thuiszorgdossier wordt een zorgbemiddelaar aangeduid. Het zorgbemiddelaarschap houdt bepaalde verwachtingen in, zie Brochure zorgbemiddelaar

Als zorgbemiddelaar dient u de patiënt/client  per kwartaal te scoren en deze scores voor 15 december van het lopende jaar binnen te brengen . Hiervoor kan u volgend sjabloon gebruiken.

Voor het thuiszorgdossier hebben jullie volgende documenten nodig :

U kan  thuiszorgdossiers bestellen via mail  petravdselaalst@gmail.com of telefonisch 0478/74 60 08