Multidisciplinair Teamoverleg

Beste overlegorganisatoren,

De erkenning van de SEL’s eindigt op 30/06/2020 en hiermee valt de schakel tussen de MDO-aanvragen en uitbetaling van het overleg weg.

Op dit ogenblik hebben we als SEL nog geen zicht op de overgangsmaatregelen en de aanstaande wijzigingen met betrekking tot het teamoverleg.

Het Vlaams agentschap zorg communiceerde in verband hiermee het volgende:

‘Over het multidisciplinair overleg in 2020 kan nog geen communicatie gebeuren. De grote complexiteit van het dossier vergt nog nadere analyse, vooraleer er een sluitend voorstel kan bezorgd worden. Wel kan meegegeven worden dat er continuïteit zal bestaan van het uitbetalingssysteem. De voorwaarden voor die uitbetaling moeten nog verder vastgelegd worden. Er zal aan de SEL’ mogelijkheid gegeven worden om feedback te geven over het voorstel. Tijdens de vergadering wordt afgesproken dat de SEL’s vanaf 1 april (datum van het multidisciplinairoverleg) inderdaad geen administratieve verwerking meer doen.’

 

Wat betekent dit voor U als overlegorganistor?

  • MDO’s georganiseerd tot en met 31/03/2020 (= datum van het overlegmoment)* komen nog in aanmerking voor een vergoeding, en worden door de SEL Zorgregio Aalst verwerkt.
  • Alle teams georganiseerd vanaf 1/04/2020 en binnengebracht vóór 30/06/2020 worden niet meer door de SEL verwerkt. In overleg met het Vlaams agentschap, worden deze wel door ons verzameld en bijgehouden met het oog op verdere verwerking achteraf.

*Opgelet: we verwerken enkel de teams die binnen een termijn van 30 dagen na datum van het overlegmoment volledig en correct werden binnen gebracht.

De verdere toekomst van het MDO?

De toekomst van het multidisciplinair overleg is een onderdeel van de werkgroep ‘zorgcoördinatie en casemanagement’ op Vlaams niveau. Momenteel is er geen tussenoplossing tussen het ‘MDO 2.0’ en het huidige MDO. Het VAZG heeft ook gemeld dat deze oplossing niet zal klaar zijn tegen maart 2020.

We begrijpen dat dit mogelijk vragen bij jullie oproept. Maar de Vlaamse overheid engageert zich nadrukkelijk om de nodige continuïteit te voorzien in afwachting van een definitieve oplossing/ overgang.

Vanuit de SEL engageren wij ons om jullie op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.

 

  • Voor een Geldig GDT  gebruikt u volgende documenten : klik hier
  • Voor een niet Geldig GDT gebruikt u volgende documenten : klik hier
  • Voor een PSY MDO gebruikt u volgende documenten : klik hier